בלוג

למה? תמ"א?

למה? תמ"א?

למה? תמ"א? מהי תוכנית המתאר מספר 38? איך זה טוב ליהודים והאם גם אנשים שגרים

קרא עוד
מחיר למשתכן – בשורה נדלנית או הצעה פופוליסטית?

מחיר למשתכן – בשורה נדלנית או הצעה פופוליסטית?

מחיר למשתכן - בשורה נדלנית או הצעה פופוליסטית? מחירי הדיור נוסקים ונראה שבני הדור הצעיר

קרא עוד
הריבית העולמית והמקומית – השפעה על שוק הנדל"ן בישראל

הריבית העולמית והמקומית – השפעה על שוק הנדל"ן בישראל

הריבית העולמית והמקומית - השפעה על שוק הנדל"ן בישראל רקע: ריבית נמוכה לתקופה ממושכת מהווה,

קרא עוד

הצטרף למאגר המשקיעים של קרתא ללא תשלום וללא התחייבות >>

קרתא השקעות בע"מ
כתובת:  שדרות הרצל 94
טלפון: 073-7693023
דוא״ל: office@keren-karta.co.il

מוזמנים לביקור

גיוס הון לביצוע השקעות נעשה בהתאם להוראות הקובעות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובהתאם אין החברה מתחייבת כי במי מההשקעות שיקודמו על ידי החברה תוכל היא להיענות להצעות השקעה של כל או חלק מהמשקיעים שיודיעו על רצונם לבחון את ההשקעה או להשתתף בה. החברה מחויבת למגבלות הקבועות בחוק; למידע שהיא רשאית להפיץ בשלבים השונים של בחינת ביצוע השקעות; ולקריטריונים אותם היא תקבע, מעת לעת (ויכול ובגין כל השקעה בנפרד), לצורך גיוס ההון הנדרש ובהתאם להוראות החוק. בתמצית, לאחר שהחברה תמצא כי קיימת היתכנות להשקעה חדשה ולאחר שתבצע בדיקות ראשוניות (או אחרת) בהתאם לשיקול דעתה, תפרסם היא (ככל שתמצא שהדבר מתאים בנסיבות הענין) פרסום כללי בדבר כוונת השקעה. פרסום כללי בשלב הראשון לא יכלול (בהתאם למגבלות הקבועות על כך בחוק) נתונים כספיים ואת פרטי ההצעה, לרבות מחיר, ריבית ותשואה צפויה. ככל שיתקבלו אצל החברה פניות של יותר מ-35 מתעניינים, תקבע החברה לעצמה קריטריונים (שיקבעו, בין היתר, בהתאם לאופי ההשקעה; סכום ההשקעה הצפוי; הסיכונים והסיכויים הכרוכים בהשקעה; פרופיל המשקיע; משך הזמן הצפוי להשקעה; ועוד) לצורך "סינון" הפניות, באופן בו החברה לא תמסור פרטים נוספים לצורך בחינת השתתפות בהשקעה אלא לכמות מתעניינים שלא תעלה על 35.