איך זה עובד

1

2

3

4

1

נרשמים

רישום קצר יחשוף בפניך השקעות נדלן איכותיות מידי חודש ויאפשר לך להשקיע כמו שחקני הנדל״ן הותיקים. ההרשמה למאגר הינה ללא תשלום או התחייבות כלשהיא.

2

בוחרים

בחירת ההשקעה היא תהליך מדוייק המותאם לכל לקוח באופן אישי לפי הצרכים וההעדפות האישיות יחד נבנה את מודל ההשקעה הנכון עבורך ונציע לך הצעה ספציפית בזמן ובמקום הנכון לך.

3

מתעדכנים

מזל טוב! הצטרפת למשפחת 'קרתא השקעות'. בשלב זה תקבל שם משתמש וסיסמא ותוכל לעקוב מקרוב אחרי ההשקעה שלך. בנוסף אנו נשלח אליך מידי חודש עדכון שוטף מהפרויקט.

4

מרוויחים

בתום תקופת ההשקעה נחזיר ב"ה את הקרן ונחלק את הרווחים בין כל המשקיעים בפרויקט. משקיעי 'קרתא השקעות' מקבלים את חלקם ראשונים לפני היזם או הקרן.

מסלולי השקעה

Card Back Card Front Card Front
Card Back Card Front
Card Back Card Front

במסלול זה המשקיע נהנה מריבית שנתית קבועה וידועה מראש שאיננה תלויה ברווחי הפרויקט.
המשקיע לא נוטל חלק בסיכוני הפרויקט וממילא גם אינו שותף לרווחים העודפים אם יהיו מעבר למה שהובטח לו בתחילת הדרך.
הקרן והריבית יוחזרו למשקיע בתום תקופת ההשקעה.

במסלול זה המשקיע נהנה מריבית שנתית קבועה וידועה מראש שאיננה תלויה ברווחי הפרויקט.
המשקיע לא נוטל חלק בסיכוני הפרויקט וממילא גם אינו שותף לרווחים העודפים אם יהיו מעבר למה שהובטח לו בתחילת הדרך.
הקרן והריבית יוחזרו למשקיע בתום תקופת ההשקעה.

במסלול זה המשקיע שותף פאסיבי בפרויקט. תשואת המשקיע נגזרת ישירות מרווחי הפרויקט. חברת המשקיעים יתחלקו באחוזים ניכרים מרווחי הפרויקט. אחוזי הרווח הסופיים בהשקעות אלו אינם ידועים ועשויים להשתנות בהתאם לרווחיות הפרויקט.

השקעת הכסף בפרויקטים מסחריים המייצרים תשואה חודשית. במסלול זה המשקיע יקבל תשואה על כספו מידי חודש. בתום הפרויקט יקבל המשקיע את הקרן ורווחים נוספים הנגזרים ממימוש הנכס

בטוחות

בדיקות נאותות

בדיקת נאותות מקיפה הנערכת על ידי קרתא על היזם ועל הפרויקט לפני כל השקעה.

בעלות בנכס

בעלות ישירה של המשקיעים בתאגיד המחזיק בנכס בהתאם לחלקם היחסי בהשקעה.

לכל פרויקט תוקם שותפות מוגבלת כאשר המשקיעים ירשמו כשותפים וקרתא השקעות בע"מ תהיה שותף מנהל.

ערבות אישית

כל יזם מחויב לחתום ערבות אישית לניהול תקין .

קדימות

קדימות להחזר השקעות למשקיעים לפני חלוקת הרווחים.

החלטות מהותיות

בהחלטות מהותיות (כגון מכירת הנכס, מימון וכו') נדרש אישור קרתא.

מנגנון איחור בסיום העסקה

אם השלמת הפרויקט מתעכבת, חלוקת הרווחים מול היזם משתנה לטובת המשקיעים.

כמו כן ישנה לקרתא זכות להיכנס בנעלי היזם לניהול הפרויקט ולכפות עליו מכירה וכודו'

בטוחות יחודיות

בכל השקעה מופעלות הגנות ובטוחות המותאמות לאותה השקעה.

[1] נתון לשינויים בהתאם למאפייני פרוייקט ספציפיים.

הצטרף למאגר המשקיעים של קרתא ללא תשלום וללא התחייבות >>        

מי אנחנו

קרתא השקעות בע"מ

כתובת: שדרות הרצל 94 ירושלים
טלפון: 073-7693023
דוא״ל: office@keren-karta.co.il

מוזמנים לביקור

גיוס הון לביצוע השקעות נעשה בהתאם להוראות הקובעות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובהתאם אין החברה מתחייבת כי במי מההשקעות שיקודמו על ידי החברה תוכל היא להיענות להצעות השקעה של כל או חלק מהמשקיעים שיודיעו על רצונם לבחון את ההשקעה או להשתתף בה. החברה מחויבת למגבלות הקבועות בחוק; למידע שהיא רשאית להפיץ בשלבים השונים של בחינת ביצוע השקעות; ולקריטריונים אותם היא תקבע, מעת לעת (ויכול ובגין כל השקעה בנפרד), לצורך גיוס ההון הנדרש ובהתאם להוראות החוק. בתמצית, לאחר שהחברה תמצא כי קיימת היתכנות להשקעה חדשה ולאחר שתבצע בדיקות ראשוניות (או אחרת) בהתאם לשיקול דעתה, תפרסם היא (ככל שתמצא שהדבר מתאים בנסיבות הענין) פרסום כללי בדבר כוונת השקעה. פרסום כללי בשלב הראשון לא יכלול (בהתאם למגבלות הקבועות על כך בחוק) נתונים כספיים ואת פרטי ההצעה, לרבות מחיר, ריבית ותשואה צפויה. ככל שיתקבלו אצל החברה פניות של יותר מ-35 מתעניינים, תקבע החברה לעצמה קריטריונים (שיקבעו, בין היתר, בהתאם לאופי ההשקעה; סכום ההשקעה הצפוי; הסיכונים והסיכויים הכרוכים בהשקעה; פרופיל המשקיע; משך הזמן הצפוי להשקעה; ועוד) לצורך "סינון" הפניות, באופן בו החברה לא תמסור פרטים נוספים לצורך בחינת השתתפות בהשקעה אלא לכמות מתעניינים שלא תעלה על 35.